3. Wat is van waarde?

Kunnen we aanvaarden dat iets volkomen onzichtbaars – ogenschijnlijk vanuit het niets – ons dagelijks leven zo ontwricht? En ons alle vanzelfsprekendheden en zekerheden uit onze handen rukt? Dat we ineens niet meer weten in wat voor wereld we leven. Hoe ervaren we het dat onze aloude, vertrouwde houvasten plotseling schimmen uit het verleden blijken te zijn? Allemaal hebben we op een bepaalde manier ervaren dat onze dagelijkse routines wreed verstoord werden. We kunnen vechten tegen deze wakkerschudder, maar dat alles zijn gangetje ging, dat komt niet meer terug. Er kan definitief een streep gezet worden door ons doorsukkelscenario.

Het meest voordehand liggende nieuwe scenario is het stapsgewijs leren aanvaarden dat er een nieuwe realiteit is. We krijgen namelijk momenteel allemaal een spiegel voor onze snufferd gehouden, die ons confronteert met de vraag wie we zijn geworden. Zijn we blij met onze persoonlijke reactie op het virus? Is dit nog wel wie we willen zijn? Wat doet er werkelijk toe? Met onze oude ogen zien we vooral meer van hetzelfde, alleen een frisse blik zal ons helpen te (her-)ontdekken wat echt van waarde is. Of zoals Marcel Proust het al zei: the real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. 

Minuscule, niets betekende en onzichtbare deeltjes uit het groter geheel waar wij onderdeel van uit maken, hebben een enorme impact op ons. We kunnen het niet buitensluiten nog of langer ontkennen. We zullen een nieuwe orde in onze eigen chaos moeten vinden, want in de oude orde is die niet langer te vinden. In de oude orde waren we teveel gericht op het zichtbare, het denkbare en het maakbare. Maar nu spreekt het onzichtbare, ondenkbare en het niet-maakbare tot ons. Via een virus. Juist het onzichtbare wil voor vol aangezien worden. Het kan voor ons het meest waardevolle en meest wezenlijke in ons leven weer voelbaar maken: juist dat wat niet maakbaar en onzichtbaar is. Alles van waarde is niet weerloos. Wijzelf zijn weerloos als we het onzichtbare niet op waarde schatten.