9. De blik naar binnen

Een van de inspiratiebronnen voor deze blog is de channeling van Anna van der Vaart. De inzichten die zij doorgeeft bieden een raak en wenkend perspectief op de Corona crisis. In deze blog zoomen we in op een aantal van deze citaten:

“Het coronavirus nodigt uit weer bewust te worden van wie u werkelijk bent op diep innerlijk niveau”, en “het coronavirus roept in feite de mensheid op om naar binnen te keren en het innerlijke leven en het uiterlijke leven in een samenwerking te laten gaan”.

Kortom, we worden uitgenodigd te reflecteren op het wezenlijke: “de mensheid te laten dwingen om dieper naar binnen te kijken. Dus te kijken naar het eigen Zijn en naar het eigen mens-zijn. De mensheid dient te leren om in harmonie met het diepste deel in zichzelf samen te leven. Die diepe goddelijke vonk die in eenieder aanwezig is, dient te worden herontdekt in zijn wezenlijke betekenis”.

Maar – zo worden wij alvast ook gewaarschuwd – wat we daar nog meer tegen komen dient wel serieus onderzocht te worden: “De weg naar binnen toe is nog steeds een weg die vele mensen moeilijk vinden om te gaan (…)”. “De mens dient zijn schaduw te leren kennen. Door middel van het leren kennen van zijn schaduw zullen angsten geen angsten meer zijn, maar een leermiddel tot zuivering”.

Zoals bijvoorbeeld onze arrogantie: “de menselijke almachtgevoelens zorgen ervoor dat er steeds weer opnieuw allerlei zaken worden ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij de wezenlijke vragen ontbreken. De mensheid denkt dat hij het allemaal zelf doet en zelf kan vanuit zijn menselijke denken en persoonlijke denken”.

Ons gevoel van onschendbaarheid en een almachtige overheerser van de natuur te zijn, maakt ons juist kwetsbaar.

“De mensheid dient te erkennen dat het onderhevig is aan het bestaan van innerlijke- en uiterlijke natuurwetten (…)”. “De natuurwetten zijn niet te overstijgen vanuit het menselijke denken. Het menselijke denken dient juist de natuurwetten te leren kennen, te herkennen en vooral te respecteren om ermee in samenwerking te kunnen zijn. Het respecteren van de natuurwetten zorgt er voor dat er groei in harmonie is. Het niet respecteren van de natuurwetten zorgt voor chaos en verdriet”.

Kunnen we geloven dat we nu oogsten wat we zelf ooit gezaaid hebben? Waar hebben we deze natuurwetten genegeerd en ontkend? Dachten we werkelijk dat we geen onderdeel meer uitmaakten van deze wetten, maar er boven te staan, dat we meenden ze te kennen? Maar begrijpen we ze ook daadwerkelijk?

“De mensheid dient het leer- en groeiproces van nu wel te doorleven en te doorstaan. Zonder het proces te doorleven zal er geen innerlijke verandering optreden. Daarom zal het virus nog hechtingen kennen. De hechtingen zijn de angsten van de mens om te moeten loslaten”.

En in dit loslaten raken we niet iets kwijt, maar zullen we juist iets terugvinden. “De mens die zichzelf te klein denkt, is net zo uit evenwicht als de mens die zich te groot denkt”.

 

De komende weken zal op vrijdag steeds een aantal thema’s worden belicht vanuit het perspectief van ‘de meesters’, zoals Anna van der Vaart deze door krijgt. Voor wie meer wil lezen over haar werk, kijk gerust op https://www.annavandervaart.nl/.

Voor haar uitgebreide channeling over de Corona-crisis, verwijzen we graag naar: https://www.annavandervaart.nl/CORONA/2020-%20Corona.pdf