10. Kan verlies ook winst zijn?

We hebben in deze tijd naast veel te verliezen, ook veel te winnen. In een interview in het AD deelde Twan Huys de prachtige uitspraak: ‘when the ego cries, the soul rejoices’. Wanneer het ego huilt, verheugt de ziel zich. Ons ego houdt zich vooral vast aan datgene wat tijdelijk is. Van daar uit ontstaan ook onze angsten: angst voor ziekte, angst voor besmetting, angst voor verlies, angst voor geldtekort, angst voor eenzaamheid, angst om verlaten te worden, angst voor de dood. De vraag is hoe we deze angsten kunnen opvangen en hoe we ons daartoe kunnen verhouden.

Ons ego, dat zich hecht aan uiterlijke en materiële zaken, reageert anders op verlies dan onze ziel. Want waar is ons ego als de dood voor? Het verlies van onze gezondheid, onze baan, ons inkomen, onze sociale verbindingen, ons leven? De 30-jarige verpleegster Isaura Castermans, het jongste corona-slachtoffer van België, had onlangs nog gezegd: ‘ik ben niet bang om te sterven’. Haar ziel stond blijkbaar al in contact met datgene wat altijd al heel was en altijd heel zal blijven. Kon zij daardoor in liefde loslaten, omdat zij zich zelfs niet hechtte aan het leven op aarde?

Het roept in ieder geval de vraag op: waar hechten we ons aan? En waar zouden we ons van kunnen onthechten? Levert het loslaten van datgene waar we bang voor zijn het te verliezen, juist niet meer contact op met onze ziel? Meer verbinding met dat wat altijd blijvend is, met dat wat nooit verstoord kan raken, met het tijdloze en vormeloze, ver voorbij de droom en illusies van onze leventjes?

Uit zich onze focus op verlies of winst ook niet in onze reacties op deze crisis? Wordt bij mensen die veel te verliezen hebben juist nu niet het slechtste naar boven gehaald? Klagen, verwijten, egocentrische hamsteren, denken alles beter te weten, elkaar negeren en oogcontact vermijden. En wordt bij mensen die voelen dat er iets te winnen valt nu niet het beste naar boven gehaald? Initiatieven die hartverwarmend en verbindend zijn. Kleine offers om elkaar te helpen en te steunen. Het geven waarin onze ziel tot leven komt.

Kortom, dat is misschien wel de grootste uitdaging in deze tijd: ons meer te verbinden met onze ziel en minder met ons ego. Dan kan hetgeen het ego verliest, een zege zijn voor de ziel.