13. Het virus mens

Een belangrijk besef dat deze corona-crisis ons meegeeft is hoezeer wij als mensheid met elkaar verbonden zijn. We hebben directere connecties met mensen in China, Italië en Tirol dan we ooit konden bevroeden. Wie de mens nu nog ziet als een autonoom en zelfstandig opererend wezen dat volledig zijn eigen keuzes maakt, is geen mens maar een struisvogel. Met het snel uitdovende ik-tijdperk is het de kunst om de mens weer als een collectief gaan zien.

Anna van der Vaart gaf het als volgt door: ‘Het virus leert de mens nu dat het eigen belang niet voor het grotere en het algehele belang meer kan gaan. Het virus leert dat de mensheid dient te gaan samenwerken, een sterke noodzakelijkheid want zonder samenwerking zal overleven van dit virus niet gaan’ (…). ‘Opeens moet er samengewerkt worden met de vijand om een andere algemene vijand te lijf te moeten gaan, opdat niet eenieder hieronder zal bezwijken. Er is nu een situatie ontstaan die de gehele wereld moet doen laten samenwerken. Dit is een noodzakelijkheid’.

 De vraag is of we de urgentie dat er iets moet veranderen genoeg hebben doorleefd. Kunnen we stoppen met het najagen van het bevredigen van onze persoonlijke behoeftes? Kunnen we het struisvogelpak uit laten? Anna schreef daar over:

‘Pakt u allen deze wake-up call op of gaat het dagelijkse leven op een gegeven moment weer terug naar het oude? (…) Echter, wordt dit ook als een noodzakelijkheid gezien en gevoeld vanuit een echte, diepgaande bedreiging? Of is de mens toch weer gaande om zichzelf hier uit te praten en te denken, waardoor eenieder het grote totale belang opnieuw weer onderschat? (…) De mensheid kan zichzelf vernietigen door de liefdeloosheid te blijven hanteren en door niet te luisteren naar wat op diep innerlijk niveau van hem wordt gevraagd’.

Zijn we nog in staat om samen een samenleving te creëren naar ons hart? Waarin ieders welzijn centraal staat, ook dat van dieren en de natuur?

‘De groei naar de hartchakra-afstemming maakt dat de mensheid zich steeds meer gaat zien als een collectief geheel en niet meer alleen als een enkel individu en het ook ‘moeten maken’ als individu. Het gaat er dan meer en meer om, om zorg te dragen voor het collectieve geheel (…). De waarden en liefdesvolheden zijn nu veel afwezig vanwege de kracht van macht, onmacht, zelfgerichtheid, onwetendheid, angst, manipulatie, enzovoort. Dit kan werkelijk in transformatie komen als de mensheid zichzelf gaat zien als een collectief veld (…).‘Het ontdekken van een nieuw groepsbewustzijn kan hieruit voort komen. Het is niet één persoon die dit kan doen en kan klaren, wij moeten dit met z’n allen doen’ (…). Samendracht is wat daar vanuit voort komt’.

Dat is de werkelijke keuze waar we nu voor staan: of we kiezen voor samendracht, in de zin van dat we deze opgave samen te dragen hebben. Of we zien onszelf niet als onderdeel van de oplossing, en dan zijn wij waarschijnlijk zelf het grootste probleem. Dan blijkt er een nog bedreigender virus te zijn dan Corona: het virus mens.

 

Voor wie meer wil lezen over werk van Anna van der Vaart , kijk gerust op https://www.annavandervaart.nl/.

Voor haar uitgebreide channeling over de Corona-crisis, verwijzen we graag naar: https://www.annavandervaart.nl/CORONA/2020-%20Corona.pdf