16. Onze grootste strijd

Is de grootste strijd van de mensheid momenteel wel die tegen het Corona-virus? Sommigen vragen zich af of het middel niet erger is dan de kwaal. Anderen trekken ten strijde tegen het angstvirus of het opinievirus. Oorlogstermen worden niet geschuwd. Het gevecht tégen de tijd of vóór een vaccin en groepsimmuniteit. Wat opvalt is dat alles lijkt te zijn verworden tot strijd, een gevecht, tegen wie of wat dan ook.

Vanuit het perspectief van Anna van der Vaart is het leren kennen van deze bijna-gewoon-geworden schaduwkant misschien wel onze belangrijkste ontdekkingstocht: het menselijke denken dat voortdurend uitgaat van strijd, machtsbelang, tekort, zelfoverschatting, verwaarlozing en uitbuiting, dat vooral gebaseerd is op gevoelens van almacht en minachting. Ze schrijft:

“De mensheid leeft vanuit een arrogantie alsof het eigen leven oneindig is en dat men alles kan doen wat men wenst te doen. Hierin ligt geen verbinding met de diepere innerlijke wetmatigheden die verbonden zijn met Liefde. Liefde voor het leven. Liefde voor het Grote Bestaan. De mensheid denkt in terminologie van ‘het eigen deel’ en van ‘het zelf kunnen’ en van ‘op voordeel uit zijn’. (…) Echter, de grootste werkelijke vijand van de mens is het denken vanuit strijd’. (…) Dit heeft alles te maken met het feit dat de mensheid meer en meer is gaan geloven zichzelf te kunnen overtreffen. (…) Hierbij worden veelal de natuurwetten overschreden en verwaarloosd. (…) De mens is aldoor in strijd met zichzelf, met de ander en met het leven”.

“De liefdeloosheid voor het Grote Leven, het Hogere Bestaan, en voor het gehele aardse leven inclusief voor mens, dier, plant, als voor de planeet Aarde zelf, heeft ernstig te lijden onder de grote minachting die de mensheid nog steeds ten grondslag legt aan zijn wijze van denken en handelen in het leven. Het huidige coronavirus van nu spiegelt veel”.

Samengevat, het spiegelt onze onnadenkendheid, onwetendheid, veronachtzaming, verwaarlozing, kortzichtigheid, intolerantie naar ‘anders zijn’, onevenwichtigheid in waardering, het wezenlijke in onszelf dat niet wordt gekend en het grote deel van de bevolking dat ver verwijderd is van de innerlijke verbinding met liefde.

 “Deze verwijdering maakt dat de mens zichzelf geheel overschat en dat hij het wezenlijke deel in hemzelf, waar het leven wezenlijk omgaat, onderschat of volledig verdringt. (…) Nu gaat het onderschatten of verdringen niet altijd bewust. Veelal gaat het onbewust. Het aardse leven is dan ook bedoeld om de mens wakker te maken in zijn ware aard. Hiervoor zijn er vele scholingen aangedragen, vele ervaringen geweest, vele momenten van inspiratie geweest, doch de kracht van het ontdekken van dit innerlijke erfgoed is bij de meesten niet gevonden en niet gevoeld”.

Wat eigenlijk best bijzonder is, aangezien er ook een natuurwet is die zegt dat hoe groter een object is, des te meer schaduw deze creëert. Als we niet tegen de zon inkijken en ons omdraaien, zien we dan onze eigen schaduw nog wel? Of zijn we al teveel verblind? Durven we nog te twijfelen aan een samenleving die gestoeld is op kortzichtig eigenbelang? Wat zijn de gevolgen van leven vanuit angst? Kunnen we onszelf en elkaar een spiegel voorhouden? Is het grootste gevecht van de mensheid momenteel wel die tegen het Corona-virus? Of is de belangrijkste strijd van nu tegen haar eigen ‘vanuit-strijd-denkende’ zelfbeeld en wereldbeeld?
 En vraagt het ons een andere basisleefhouding te vinden?

 

Voor wie meer wil lezen over het werk van Anna van der vaart, kijk gerust op https://www.annavandervaart.nl/.

Voor haar uitgebreide channeling over de Corona-crisis, verwijzen we graag naar: https://www.annavandervaart.nl/CORONA/2020-%20Corona.pdf

2 antwoorden op “16. Onze grootste strijd”

  1. De belangrijkste strijd is niet voor iedereen dezelfde. Waar ik persoonlijk tegen aanloop is dat ik als individu niet meer kan ontsnappen aan de massapsychose, de angstcultuur die men gecreëerd heeft onder de bevolking en de gevolgen die dat met zich mee brengt. De draconische maatregelen om de natuur, waar we zelf deel van uitmaken, te beïnvloeden gaan ons harder raken dan waar iedereen nu bang voor gemaakt wordt. Machteloosheid omdat je zelf geen invloed kan uitoefenen op het beleid en je nog richting zoekt hoe zelf nu wel verder in deze realiteit. Lees je blogs regelmatig, uiteraard ben ik zeer eigenwijs en denk er het mijne van, verfrissende inzichten.

  2. Na zelf net 2,5 weken in coma te hebben gelegen om het Corona virus te overkomen , net goed gegaan ….ja, hoe dichtbij of breed bekijk je dit soort vraagstukken?

Reacties zijn gesloten.