19. Verantwoordelijkheid nemen

Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen in deze tijd? Het begint met scherp voor ogen te hebben dat je eigen houding en gedrag jouw persoonlijke antwoord is op de huidige situatie. Dat waar jij je druk over maakt en waar je nu tegenaan loopt voor iedereen uniek is. In die zin werkt het virus als een spiegel waarin je terug kunt zien hoe de verstoring van het dagelijkse leven jou als individu raakt, en werkt het tevens als een vergrootglas op je eigen gedachte- en denkpatronen. Zowel je veerkracht als je schaduwkanten komen juist nu naar voren. Wat wordt er duidelijk als je daar bewust bij stil staat?

Anna van der Vaart schrijft er het volgende over:

“Dit is een aanvang tot diepere bewustwording (…). Het negatieve wat nu naar voren kan komen, komt voort vanuit de eigen innerlijke gedragen schaduwplekken. Kijk deze schaduwplekken aan en neem daar de eigen verantwoordelijkheid voor (…). Geef ruimte aan uw onzekerheden door ze beter te willen leren kennen. Niet door ze af te reageren op de ander, ze te projecteren op de ander, ze weg te duwen, en dergelijke zaken, want dan legt u uw eigen verantwoordelijkheid bij de ander neer in plaats van ze zelf te dragen (…). De mensheid dient nu bewuster dan ooit tevoren, te leren de eigen verantwoordelijkheid te leren opnemen voor het eigen denken, voelen en handelen”.

Ze legt dus de nadruk op verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen innerlijke leven en vooral bij onszelf te blijven:

“Voel wat u voelt en neem daar de eigen innerlijke verantwoordelijkheid voor en neem hetgeen wat er is op als zijnde uw eigen leerstuk (…). Zolang de mens naar buiten kijkt, dus naar de ander, naar de buitenwereld en daar de schuld van zijn eigen pijn en onzekerheden neerlegt zonder de eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen pijn te nemen, zal de mens niet helen (…). Dit geldt voor eenieder, niemand uitgesloten. Het gaat nu om een diepere bewustwording hoe om te gaan met de eigen pijnpunten en de eigen innerlijke leerprocessen, om daar vanuit de innerlijke verantwoordelijkheid van en voor zichzelf te dienen”.

Helen betekent overigens niets anders dan ‘weer heel maken’: het gaat om alle aspecten van je eigen mens-zijn te onderkennen en delen van onszelf die we anders wegstoppen in het licht zetten. Voor mij persoonlijk is bijvoorbeeld het schrijven van deze blogs een teken van veerkracht, tegelijkertijd herbergt het mijn schaduwkant om mezelf achter abstracties en hoog-over-analyses te verstoppen. Het is aan mij om dit te onderzoeken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Anna vult aan:

 “…niet vanuit aannames, niet vanuit geleende gedachten van anderen, maar door diep in te voelen hoe iets voor u is en wat dit vertelt aan informatie over uzelf en uw eigen groei. Want eenieder dient zijn eigen groei. En eenieder kan daarbij de ander helpen en bijstaan en inspireren. U allen in het aardse leven dient naast elkaar te gaan staan in de weg van bewustwording, in plaats van tegenover elkaar (…). Maak bewust contact met uw denkwijzen, ben bewust van wat u denkt en hoe u denkt (…). Waardoor u ook op een bewuste wijze leert kiezen en leert voelen welke gedachten wel of niet bijdragen aan een helend geheel en een helend veld van energie. Op deze wijze kan het collectieve veld een heling ondergaan”.

En zo kan het nemen van individuele verantwoordelijkheid, heel direct bijdragen aan verantwoordelijkheid voor het grotere geheel.

 

Voor wie meer wil lezen over werk van Anna van der Vaart , kijk gerust op https://www.annavandervaart.nl/.

Voor haar uitgebreide channeling over de Corona-crisis, verwijzen we graag naar: https://www.annavandervaart.nl/CORONA/2020-%20Corona.pdf