26. De weg terug naar het hart

Welk verschil ervaar je wanneer je leeft vanuit je hoofd of vanuit het hart? In een wereld waarin voortdurend strijd en machtsmisbruik is, moet je vooral je hoofd er bij houden. Maar is de wereld die we nu hebben gecreëerd, wel de wereld die we willen voortzetten? Is dit nog een wereld naar jouw hart? Klopt het nog wel?

Onze westerse samenleving is gebaseerd op angst en oordelen, en dan komt de macht te liggen bij degenen die óf de meest angst en oordelen weten op te roepen, óf bij degenen die zeggen ons daar het beste tegen te kunnen beschermen. Meer smaken zijn er niet. In de channeling van Anna van der Vaart klinkt een andere uitnodiging door, namelijk terug te keren naar leven vanuit het hart:

“Het gaat er nu om dat de mensheid massaal gaat leren om zich af te kunnen stemmen op het hartchakra-energieniveau. Vanuit het hartchakra leren leven geeft de mogelijkheid om de Aarde en de mensheid te helen. Te helen van de vele traumatiek die het heeft ondergaan en opgenomen vanuit strijd, geweld en liefdeloosheid. De Aarde en de mensheid zijn het moe om op de oude machtstrillingen en liefdeloosheidstrillingen door te moeten blijven leven”.

Dat klinkt heel mooi, maar dat roept gelijk de vraag op: wat kan ik daarmee?

“Het gaat om de innerlijke houding van oprechtheid in en naar de eigen innerlijke groei. Het gaat om bewust een afstemming te maken vanuit de hartchakra-energie waarin het ‘niet oordelen’ en het ‘niet veroordelen’ als een grondtrilling aanwezig is. Het hartchakra leert hoe onvoorwaardelijke liefde echt is en hoe die echt werkt. Het laat voelen en het leert voelen hoe er meerdere kanten aan iets aanwezig kan zijn. En hoe al die kanten te kunnen leren zien, en die meerdere kanten niet te ontkennen vanuit eigenbelang, eigen gelijk willen hebben en eigen baas willen zijn. De hartchakra-energie is niet verbonden met macht en met vergeldingsdrang waarin de mensheid nu nog gevangen zit vanuit oude pijn en vanuit machtsbelustheid”.

Is leven vanuit het hart vooral hoopvol naïef, of biedt het ons daadwerkelijk perspectief?

“De onvoorwaardelijke liefde vanuit het hartchakra leert op een andere wijze met moeilijkheden en verschillen om te gaan. Maar om in een werkelijke, echte hartchakra-energie afstemming te komen, is er het nodige emotionele werk te doen in onszelf”. (…) “Niet vanuit het menselijke denken en voelen, maar vanuit de kracht van een Zijnsbasis. Wij begrijpen dat vele mensen deze zinnen niet kunnen aanvoelen in hun ware betekenis. Maar dat komt nu juist wel als de mens zichzelf in staat wil stellen om de innerlijke weg van binnenuit te willen gaan. Dan komt de verbinding met het eigen gedragen innerlijke licht weer tevoorschijn. En dan kan de groei van binnenuit bewust weer beginnen”.

Kun je als individu bijdragen aan een samenleving die nu eenmaal gestoeld is op angst?

“Het gaat om het groeien in het vinden van de eigen hartafstemming. (…) “Iedereen werkt mee aan het vinden van de innerlijke waarheid (…), door “afgestemd zijn vanuit de innerlijke waarlijke natuur die zich laat horen via het innerlijke licht en via het hartchakra”. (…) “Zowel positief denken als negatief denken geven hun energietrillingen door in uzelf, in de ander en in het collectieve veld. Hoe bewuster en hoe positiever er met aardse problemen wordt omgegaan, hoe meer positieve gevolgen dit door laat stromen naar het collectieve veld (…) waardoor ook het collectieve veld een positieve trilling kan gaan krijgen”.

Is dat de weg terug naar het hart? Dat we leren luisteren naar het fluisteren van ons hart en steeds beter horen: dit klopt wel en dit klopt niet? En als we leren leven vanuit het hart en doen wat klopt, verlost dat ons uiteindelijk van onze collectieve angst? Wellicht is dat het proberen waard, want zo stelt Anna terecht:

“Angst is een metafoor voor afwezigheid van liefde”.

 

Voor wie meer wil lezen over werk van Anna van der Vaart , kijk gerust op https://www.annavandervaart.nl/.

Voor haar uitgebreide channeling over de Corona-crisis, verwijzen we graag naar: https://www.annavandervaart.nl/CORONA/2020-%20Corona.pdf