33. De waarde van sociale normen – zonder draagvlak gaat het niet

(door: André van Nieuwenhuizen en Steffan Seykens)

1          Inleiding 

Noem iets een crisis en het wordt ook een crisis. We hebben een stormachtige periode achter de rug waarmee een enorm krachtenveld is geactiveerd. De plotselinge covid-19 uitbraak resulteerde in een duivels dilemma waarbij de angst voor overbelasting van de gezondheidszorg tegenover de desastreuze gevolgen van de te nemen rigoureuze maatregelen voor de economie werd geplaatst. Heel snel is gekozen voor een ‘intelligente’ lockdown waarbij onder andere de anderhalve meter afstandsregel centraal stond. De sociaaleconomische gevolgen werden min of meer voor lief genomen. De paniek die bezit nam van de samenleving lijkt ondertussen wat verdwenen. Er is echter wel een keten van reacties in beweging gebracht en niemand kan nog overzien waar het naar toe gaat. Ondertussen is zeker dat we door de ingreep in de economie in een historisch diepe recessie zullen belanden. Niet alleen komen veel ondernemingen in de problemen. Met name de meer onzichtbare eenlingen als ZZPers, jongeren en flexwerkers voelen momenteel de klappen. Het draagvlak voor opgelegde sociale normen komt onder druk te staan.

“33. De waarde van sociale normen – zonder draagvlak gaat het niet” verder lezen

32. Kansen voor transformatie

Dit is vooral een tijd van kansen. Ten eerste vraagt het dat we de focus richten op de mogelijkheden en dat we ons niet blijven blindstaren op de onmogelijkheden van deze crisis. Ten tweede, en nog veel wezenlijker, is dat we onderkennen welke basishouding er voor nodig is om deze crisis ook daadwerkelijk een kans te laten zijn. Staan we niet op een kruispunt als het gaat over onze reactie op alle dilemma’s waar we nu voor staan? Zakken we nog dieper weg in de kramp die we aan het creëren zijn, of grijpen we de kans aan om onze ogen te openen voor het vormgeven van een nieuwe, wijzere realiteit?

“32. Kansen voor transformatie” verder lezen