34. Waarom de stille transformatie die nu plaatsvindt stokt

Het afgelopen half jaar heeft ons ook geholpen om stil te staan bij wat wezenlijk belangrijk is. Wat voegt nu echt waarde toe en wat is werkelijk van betekenis voor mij? Voor veel mensen werd duidelijk dat ze ongemerkt gewoontes en routines hadden opgebouwd waar ze helemaal niet blij van werden. In dat opzicht is deze hele crisis ook een spiegel, snelkookpan en vergrootglas tegelijkertijd. Het helpt ons om wakker te worden in wat er daadwerkelijk toe doet in ons leven en wat niet. Hoe wil ik leven? Wat ga ik anders doen? Daar steeds bewuster van worden is een stille transformatie die nu in veel mensen plaatsvindt.

En tegelijkertijd merken we dat het nog niet altijd even eenvoudig is om daar ook naar te gaan leven. Het valt immers niet mee om oude routines en gewoonten om te buigen naar nieuwe automatismen. Hoe zorgen we ervoor dat die wél ondersteunend zijn aan wie we willen zijn en aan hoe we willen leven? Vaak lukt het niet om een transformatieproces vol te houden. Hoe komt dat eigenlijk? Wat houdt ons tegen om onze intenties waar te maken? Daar zijn verschillende redenen voor, en ik noem hier vijf van de belangrijkste:

  1. Goede voornemens moet je eerst terug weten te brengen tot je eigen gedrag, tot dat waar je invloed op hebt. Echte veranderingen zijn meestal de oogst van een optelsom van consequent andere keuzes en van ander gedrag. Het helpt daarbij om deze intenties te omschrijven in termen van ‘wanneer deze situatie zich voordoet, dan doe ik het volgende…’. Want aan grootse en meeslepende plannen vertillen we ons meestal. Kortom, durf jezelf te beperken, tot kleine dingen doen die wél werken.
  2. Het is cruciaal dat je voldoende eigenaarschap en urgentie ervaart. Hoe belangrijk is deze intentie écht voor je? De vraag is: hoe overtuigd ben je zelf dat dit gaat bijdragen aan datgene wat je wilt bereiken? Waar wil je moeite voor doen en waarom? Vaak is er een bepaalde verdieping nodig om je werkelijke noodzaak ook écht te doorgronden en te ervaren om er vol voor te kunnen staan. Anders is de kans groot dat je terugvalt door een gebrek aan discipline of dat je stilvalt door een tekort aan brandstof. Commitment is niet alleen een wilsbesluit in je hoofd, het is vooral iets wat je moet voelen in je hart.
  3. Onze oude routines zijn echter altijd sterker dan onze mooiste voornemens. Daarom moeten we onze intenties actief blijven herhalen, en als het even kan zelfs dagelijks. Net zoals je mobiele telefoon die je ook elke dag moet blijven opladen zodat het blijft werken. Het herhalen (of herladen) kun je het beste vormgeven via kleine, haalbare, nieuwe gewoontes. Kleine succesjes geven ons niet alleen meer motivatie en vertrouwen om het ook vol te houden. Ze vormen juist ook de geitenpaadjes die ons weer de weg wijzen.
  4. Om te gaan staan voor het nieuwe en om het oude los te laten helpt het als onze omgeving ons daarbij steunt. De context waarin we ons begeven bepaalt namelijk veel van onze keuzes en gedrag. Om jezelf wakker en scherp te houden wanneer je weer terugvalt in oud gedrag heb je regelmatige feedback nodig vanuit je omgeving. Het goed activeren en organiseren van je meest relevante hulptroepen is cruciaal om de momenten van terugval te herkennen. De kans dat je oude dynamieken kunt doorbreken is groter wanneer de juiste mensen ook begrijpen op welke subtiele signalen en onderliggende patronen ze moeten letten. Hen actief bevragen hoe en wanneer ze deze signalen het beste aan jou kunnen terugkoppelen zorgt voor de optimale ondersteuning.
  5. Onder druk vallen we snel terug in onderliggende patronen die we meestal niet herkennen. Datgene wat ons daadwerkelijk terugduwt in oud gedrag zijn vaak onze eigen diepliggende patronen en verdekte overlevingsstrategieën. Het zijn ingesleten impulsen die automatisch en onbewust ons gedrag sturen. Soms is het zelfs nodig om los te komen van identificaties waarvan je niet eens wist dat je ze had, maar die wel onze keuzes sturen. De vraag is: hebben wij gewoontes of hebben de gewoontes ons? Alles wat we niet herkennen heeft de macht over ons. Door deze patronen bewust te doorgronden en te ontmaskeren, krijg je de touwtjes weer zelf in handen. Dan kun je leren met deze patronen te spelen, in plaats van dat ze met jou spelen.

Gezien bovenstaande vijf redenen is het niet meer dan logisch dat we ondersteuning nodig hebben om onze intenties waar te kunnen maken. Intention Circles zijn de meest krachtige en bewezen werkvorm die juist deze vijf voorwaarden adequaat faciliteren. Dit najaar bieden we Intention Circles (tijdelijk) ook online aan: https://www.intentionacademy.org/?course=intention-circles

Voor begeleiders, trainers, facilitators en teamcoaches die deze transformatie processen via Intention Circles willen leren begeleiden (ook in teams en organisaties): op 14 en 15 december 2020 start er weer een nieuwe opleidingsgroep voor facilitators: https://www.intentionacademy.org/?course=opleiding-facilitator-ntention-circles