35. Hete thee als doorbraak voor verandering

Veranderaars herkennen de paradox dat een te sterke oplossingsgerichtheid, vooral als het om mensen gaat, meestal niet leidt tot verandering, maar juist tot stagnatie en weerstand. Of het nu gaat om een ontwikkeltraject of verandertraject, een te sterke focus op de verandering zelf roept vaak het averechtse effect op: minder beweging. Er zijn twee belangrijke redenen voor dit effect aan te wijzen: ten eerste kan de urgentie voor verandering opgelegd worden, maar dient door de betrokkenen zelf ervaren te worden. Hoe faciliteer je dat? Ten tweede komt iemand pas in beweging wanneer die zelf helemaal eigenaar is van die verandering, en niet iemand of iets van buiten. Maar hoe vaak neemt bij een gewenste verandering de leidinggevende, de veranderaar, de consultant, de trainer of de coach niet het eigenaarschap over van degenen die het betreft? Het advies is dan ook: fix nix, zeker als het om mensen gaat.

“35. Hete thee als doorbraak voor verandering” verder lezen