Hoe dan wel?

Hoe kunnen we omgaan met alle ontwrichtingen van deze tijd? Hoe verhouden we ons met wijsheid tot wat ons allemaal overkomt? Als reageren vanuit angst, wegkijken en polarisatie geen bevredigende antwoorden lijken te geven. De vraag is dan: hoe dan wel?