#7 Generaties – hoe leven zusters diaconessen samen met vier gezinnen?

Er zijn steeds meer ordes, kloosters en congregaties waar de aanwas van jonge mensen stokt. Tegelijkertijd zijn er steeds meer jonge mensen die willen leven in een leefgemeenschap. In Leefgemeenschap Bethanië in Amerongen hebben deze generaties elkaar gevonden. Hoe het is om samen te leven met meerdere generaties uit verschillende tradities? Een belangrijk antwoord schuilt in het vragen naar het verhaal achter het doen en laten van de ander: het verhaal achter het verhaal.

In deze aflevering van de Podcast over Leefgemeenschappen zijn zuster Gerda en Eline Visser van Leefgemeenschap Bethanië in gesprek met Rosaliene Israël Johannes van den Akker. 

Vraag aan de luisteraar: Ken jij eigenlijk het verhaal achter het verhaal van de mensen om je heen? Praat er over in je leefgemeenschap. En vertel het ons, via suzan@firmahoedanwel.nl

Muziek: Blue Dot Sessions